Przejdź do treści

Badania: IHAR-PIB

Przebieg projektu

Do zadań realizowanych w IHAR-PIB w Radzikowie będzie należało rozklonowanie nowych asocjacji, ich dalsza charakterystyka w doświadczeniach wazonowych i poletkowych (m.in. zdrowotność, zimotrwałość, odporność na stres suszy, parametry biometryczne, zdolność kiełkowania), a następnie przekazanie materiału roślinnego do HR Grunwald w celu przeprowadzenia doświadczeń w warunkach polowych.