Przejdź do treści

Badania: PBŚ

Epichloë

W laboratoriach Pracowni Mykologii Molekularnej, Fitopatologii i Entomologii Politechniki Bydgoskiej zostanie przeprowadzony proces symbiotycznej modyfikacji traw. Wyselekcjonowane izolaty Epichloë sp. zostaną wprowadzone metodą sztucznej inokulacji podstawy źdźbła do życicy trwałej. Dla izolatów endofita określona zostanie potencjalna zdolność do produkowania kluczowych metabolitów. Przeprowadzona będzie także charakterystyka profilu produkowanych związków mających wpływ na ostateczny charakter asocjacji. Ostatnim elementem będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnej strategii marketingowej dotyczącej promocji i upowszechniania uprawy oraz komercjalizacji innowacyjnych odmian życicy trwałej zasiedlonych przez symbiotyczne grzyby endofityczne.