Skip to content

Consortium

We create together

Bydgoszcz University of Science and Technology
(PBŚ – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), 7 Prof. S. Kaliskiego Av., 85-796 Bydgoszcz

Head of the project
Dr hab. inż. Dariusz Pańka,
dariusz.panka@pbs.edu.pl,
tel. 695 762 336

Dr inż. Małgorzata Jeske,
malgorzata.jeske@pbs.edu.pl,
tel. 52 374 93 72

Dr inż. Aleksander Łukanowski,
aleksander.lukanowski@pbs.edu.pl,
tel. 52 374 93 50

Dr inż. Anna Baturo-Cieśniewska,
anna.baturo-ciesniewska@pbs.edu.pl,
tel. 52 374 93 42

Dr inż. Piotr Prus, prof. PBŚ,
piotr.prus@pbs.edu.pl,
tel. 52 340 80 47

 

 

 

 

 

 

Mgr Małgorzata Niemczyk,
malgorzata.niemczyk@pbs.edu.pl,
tel. 52 374 95 23

– Plant Breeding Company Grunwald Ltd., Group IHAR
(HRG – Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o. o. – Grupa IHAR),
Mielno 163, 14-107 Mielno

Mieczysław Sowul –
Head of the Company Board, zarzad@hrgrunwald.pl,
tel. 89 512 03 27

Dr Dariusz Rydzyński,
biuro@hrgrunwald.pl,
tel. 605 230 824

Mgr inż. Katarzyna Szwarc,
biuro@hrgrunwald.pl,
tel. 601 289 898

Mgr inż. Jean de Dieu Muhire, mujados88@gmail.com

Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute
(IHAR-PIB – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy),
Radzików, 05-870 Błonie

Dr inż. Michał Rokicki,
Director of the Institute, m.rokicki@ihar.edu.pl,
tel.: 22 733 45 02

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek,
g.zurek@ihar.edu.pl,
tel. 22 733 45 71, wew.: 571

dr hab. inż. Barbara Wiewióra,
b.wiewiora@ihar.edu.pl,
tel. 22 733 45 84, wew. 584

Kuyavian–Pomeranian Agricultural Advisory Centre
(KPODR – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego),
89-122 Minikowo

Dr inż. Ryszard Kamiński,
Director of the KPODR,
sekretariat@kpodr.pl,
tel.: 52 386 72 14

Wioleta Lorenc,
wioleta.lorenc@kpodr.pl,
tel.: 667-662-837

Natalia Narewska,
natalia.narewska@kpodr.pl,
tel.: 506 392 582

Private family farm led by Robert Karczykowski,
Kronowo 46, 11-010 Barczewo