Przejdź do treści

Badania: HRG

Przebieg projektu

Do zadań realizowanych w HR Grunwald w Mielnie będzie należało rozklonowanie nowych asocjacji, ich dalsza charakterystyka w warunkach polowych, przeprowadzenie typowania roślin do przekrzyżowania, a następnie przeprowadzenia doświadczeń w warunkach produkcyjnych oraz wyprodukowanie nasion. W ostatnim etapie zostanie przeprowadzona charakterystyka nowych asocjacji w warunkach produkcyjnych indywidualnego gospodarstwa rolnego Roberta Karczykowskiego.