Przejdź do treści

Badania w warunkach produkcyjnych

Wyselekcjonowane asocjacje po namnożeniu posłużą do założenia doświadczeń poletkowych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym PBŚ w Minikowie. Ich celem będzie wstępne określenie odporności na stres suszy (z wykorzystaniem zakupionej, precyzyjnej deszczowni mostowej) oraz profilu produkowanych toksyn w warunkach polowych.